Garantii

Garantii kogu meie poe erevalgus.ee toodetele — 1 (üks) aasta pärast ostu sooritamist. 

Tellimuse komplekteerimisel enne kauba väljasaatmist kontrollib müüja, kas toode on töökorras. 

Kui te saite rikkis või mittetöökorras toote, võtke kohe meiega ühendust. 

14 päeva jooksul ostu hetkest on ostjal õigus toode tagastada või vahetada. 

NB! Kui toode tagastatakse garantiijuhtumi korras, siis tasub klient kauba saatmiskulude eest. 

Garantii ei laiene järgmistele juhtudele:
• kahjustused, mis on tekkinud põhjusel, et toode ei ole kasutatud kasutusjuhendi kohaselt, toote transportimisel ei ole järgitud hoiustamis- ja veonõudeid või toode  ei ole paigaldatud juhendiga ettenähtud viisil;
• kliendi süül tekkinud kahjustused;
• toode on mehaanilisel või muul moel kahjustatud või lahti võetud;
• kahjustused, mis on tekkinud loodusõnnetuse, välgulöögi, tulekahju, üleujutuse jmt tõttu;
• kahjustused, mille on tekitanud toote sisse tunginud võõrkehad, vedelikud või putukad, tolmu kogunemine jne;
• kahjustused, mis on seotud mitteoriginaaltoodete või selliste toodete kasutamisest, mis ei ole tootja poolt sertifitseeritud koos selle tootega kasutamiseks;
• toote mitte-eesmärgipärasest kasutamisest tingitud kahjustused;
• kahjustused, mis on tekkinud toote tehniliste andmete muutmisest või kauba hooldamisest sertifitseerimata esinduses;
• kui ostja ei esita toote ostu tõendavat dokumenti (mis on ühtlasi ka kauba garantiidokument) ega tootele lisatud tootja dokumente;